Iedereen is een maker

Iedereen is een maker

Maakplaats 021 is een speelkamer in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) waar jongens en meisjes uit de buurt op een laagdrempelige manier hun creativiteit en digitale vaardigheden kunnen ontplooien. Zélf ontwerpen, bouwen en aan de slag met nieuwe technologieën.

Waarom is dit belangrijk? 

Technologie speelt een steeds grotere rol in het dagelijks leven van ons allemaal. We zijn er afhankelijk van geworden. Tegelijkertijd snappen we er steeds minder van. Om de razendsnelle ontwikkelingen de baas te blijven is het noodzakelijk de jonge generatie te laten spelen met de achterkant van technologie.


FabSchool-Kids-#1-bewerkt-16 copy.jpg

Wat gebeurt er in de Maakplaats 021?

Samen met scholen en partners uit de buurt werken we aan een wekelijkse programmering. De complete agenda is te vinden op:


Een Maakplaats voor iedereen

Amsterdam heeft betrokken inwoners hard nodig om de stad mede vorm te geven. De stad zelf is de perfecte leeromgeving en bovendien is elke buurt anders. Daarom verschijnen er Maakplaatsen in de hele stad, te beginnen in Amsterdam-Noord en -Zuidoost. De komende jaren komen er nog meer Maakplaatsen, in of nabij vestigingen van de OBA. Zo is er straks altijd een Maakplaats in de buurt. Voor een nieuwe generatie makers en ontdekkers: kinderen van 8 tot 16 jaar. En voor alle Amsterdammers die zich willen verdiepen in de technologie van morgen, en die de baas willen blijven.

FabSchool-Kids-#1-bewerkt-3 copy.jpg

FabSchool-Kids-#1-bewerkt-15 copy.jpg

Maak je buurt 

In wat voor stad of buurt wil je wonen en werken? Hoe geef je daar samen vorm aan? Die vragen staan centraal bij de Maakplaats 021. In de diverse projecten wordt niet alleen aandacht besteed aan het ontwikkelen van digitale vaardigheden maar ook aan het samen vormgeven van de buurt en de stad Amsterdam. Van digitaal maken tot stadmaken dus, op een informele manier.


Wie is betrokken bij Maakplaats 021?

Maakplaats 021 is de concrete uitvoering van het meerjarenprogramma Amsterdam 021, een samenwerking tussen de OBA, Waag Society / Fablab Amsterdam, Pakhuis de Zwijger en de Hogeschool van Amsterdam met steun van de Gemeente Amsterdam. De samenwerking is voor de betrokken partijen een logische, omdat zij hun krachten kunnen bundelen:

  • infrastructuur en publieksbereik (OBA)
  • ervaring met maakonderwijs en het opzetten van maker spaces (Waag Society)
  • ervaring met programma en stadmaken (Pakhuis de Zwijger)
  • onderzoek en slagkracht van studenten, stadmaken en inclusiviteit (HvA)

De aanpak is multidisciplinair, begeleiders zijn afkomstig uit onder meer de creatieve sector, ICT en techniek onderwijs. Daarbij traint Waag Society medewerkers van de OBA om zelf activiteiten te organiseren en te begeleiden in de Maakplaatsen. Ook de buurt is belangrijk. Scholen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, buurtinitiatieven en inspirerende buurtgenoten worden daarom sterk betrokken bij Maakplaats 021.

Zelf interesse in deelname? Neem contact met ons op:

Naam *
Naam